V200 009
V200 009
V200 009 - Eisenbahn- und Technikmuseum - Prora